национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци

ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА

19 октомври 2017, четвъртък

16.30-17.30
Официално откриване Връчване на Годишна награда МОРЕ – за принос в българската клинична онкология
17.30-18.30
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Eli Lilly)
18.30-19.30
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (MSD)
20.00
Коктейл Добре дошли

20 октомври 2017, петък

9.00-10.15
ПЪРВА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПроблеми на предиктивното мислене в онкологията
9.00-9.20
Предиктивни туморни биомаркери – надежди и скепсисд-р А. Консулова
9.25-9.45
Трите въпроса на “сфинкса” на онкологичната предикция: кога, как, защод-р М. Василева
9.50-10.10
Как прецизираната онкология валидира предиктивни биомаркерипроф. А. Савов
10.15-10.45
Кафе пауза
10.45-12.30
ВТОРА ПЛЕНАРНА СЕСИЯТехнологии на предиктивни и прогностични биомаркери
10.45-11.05
Мултигенни сигнатури и деескалация на адювантните интервенциидоц. М. Георгиева
11.10-11.30
Циркулиращи туморни клетки и течна биопсия – възможности и граници на употреба д-р Б. Петров
11.35-11.55
Радиомно и радиогеномно лъчелечение – настояще и бъдещепроф. д-р Т. Хаджиева, проф. д-р Г. Кирова
12.00-12.20
PET/CT-предикция (простатен карцином)проф. д-р И. Костадинова
12.30-13.30
Обяд

14.00-15.00
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Boehringer Ingelheim)
15.00-16.45
ТРЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при хематологични неоплазии
15.00-15.20
Предиктивна стойност на молекулярния мониторинг при хронична миелоидна левкемияпроф. д-р Г. Балаценко
15.25-15.45
Предиктивни дефиниции при дифузен В-едроклетъчен лимфомпроф. д-р М. Генова
15.50-16.10
PЕТ/CТ-предикция в терапевтичния мониторинг на лимфомидоц. д-р П. Бочев
16.15-16.35
CD20-моделиране на начална и следрецидивна терапия при лимфоидни неоплазии проф. д-р М. Генова
16.45-17.15
Кафе пауза
17.15-18.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Novo Nordisk)
18.15-19.15
Сателитен симпозиум, подкрепен от индустрията (Roche)
20.00
Вечеря

21 октомври 2017, събота

9.00-11.00
ЧЕТВЪРТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при солидни тумори (1)
9.00-9.20
Предиктивни и прогностични фактори при орален карциномдоц. д-р П. Станимиров
9.30-9.50
BRCA-моделиране на риска и лечението при карцином на гърда/овариален карциномчл. кор. проф. д-р Д. Тончева, доц. Р. Кънева
10.00-10.20
Предиктивни модели при ранен и метастатичен колоректален карциномдоц. М. Георгиева
10.30-10.50
Соматостатин-рецепторна предикция при невроендокринни тумори проф. д-р С. Сергиева
11.00-11.30
Кафе пауза
11.30-13.00
ПЕТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯПредиктивни модели при солидни тумори (2)
11.30-11.50
Имунни чекпоинт-инхибитори – кога имат нужда от предиктивни биомаркерипроф. д-р С. Поповска
12.00-12.20
Предиктивни модели при ранен и авансирал кожен меланомдоц. д-р К. Киров
12.30-12.50
Предиктивни модели при кастрация-рефрактерен простатен карциномдоц. д-р Я. Бочева, д-р В. Колева
13.00-14.00
Обяд

15.30-16.45
ДИСКУСИОННА СЕСИЯНационален експертен борд: Консенсус за предиктивни биомаркери в онкологията
- CYP2D6-фенотипизиране при ендокринна терапия с tamoxifenза и против чл. кор. проф. д-р Д. Тончева с/у проф. д-р А. Дудов
- Мултигенни сигнатури за избор на адювантна химиотерапия при ранен HR+, HER2- карцином на гърда – за и против чл. кор. проф. д-р Д. Тончева с/у доц. М. Георгиева
- MSI/MMR-тестване е/не е стандарт за избор на адювантна химиотерапия при стадии II колоректален карциномд-р Б. Петров с/у д-р Т. Диков
- 1p/19q-коделеция при избор на лъчелечение и химиотерапия при глиобластом – за и противд-р Б. Петров с/у проф. д-р Т. Хаджиева
16.45
Официално закриване
20.00
Гала вечеря