национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА ГЪРДА, версия 2.2018

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТОРАКАЛНИ И ГАСТРОЕНТЕРОПАНКРЕАСНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ, версия 2.2018

4 – 6 октомври 2018, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, хематолози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на карцином на гърда и торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори.

Награда Море

ВАЖНИ ДАТИ

  • 7 септември 2018 Краен срок за редовна регистрация
  • 17 – 19 май 2018 Първа работна среща на експертния борд Програма
  • 19 – 21 юли 2018 Втора работна среща на експертния борд Програма
  • 4 – 6 октомври 2018 Презентации
  • Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове
  • iOS app Android app
доц. др. Димитър Калев

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационния комитет

Уважаеми колеги,
скъпи приятели,


Сътворенията раждат образци, а реконструкциите – съвършенства. Затова деветото издание на МОРЕ посвещава себе си на усъвършенстващите реконструкции. Осветявайки образците от преди 5 – 6 години, експертните бордове на МОРЕ 2018 ще обновят клиничните ръководства за карцином на гърда и за торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори (НЕТ). И двата документа, изчерпали методологичната и практическата си енергия, очакват своето пресъздаване във високите светове на модерната прецизирана онкология. Там всичко сияе с ментална яснота от доказателства, предикции и персонализирана препоръчителност, еднакво съпричастни и към индивидуалността на пациента, и към оригиналността на лекарското мислене. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.


ДОКУМЕНТИ МОРЕ