национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПРЕДИКТИВНИ БИОМАРКЕРИ

В ОНКОЛОГИЯТА

19–21 октомври 2017, Варна, Златни пясъци, хотел Адмирал

ДОКУМЕНТИ МОРЕ

Документи 2016

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2016 Клинично поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия, МОРЕ 2016. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия, МОРЕ 2016

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на злокачествени солидни епителни тумори на глава и шия от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по оториноларингология, Сдружение на оралните и лицевочелюстните хирурзи в България, Българско дружество по патология, Българско онкологично научно дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2011. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален и анален карцином от следните медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично научно дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.  Изтегли


Документи 2015

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен меланом

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при кожен меланом и други немеланомни кожни тумори, МОРЕ 2015. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при меланом, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на кожен меланом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дерматологично дружество, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при невробластом у деца, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на детски невробластом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по детска хирургия, Българско дружество по детска хематология и онкология, Българско дружество по патология, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на психосоциалната подкрепа, палиативните грижи и рехабилитацията в онкологията от седем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българска асоциация по психоонкология, Българско онкологично сестринско дружество, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Дружество на анестезиолозите в България, Българско дружество по хранене и диетика, Българска асоциация по палиативни грижи, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско онкологично дружество.  Изтегли


Документи 2014

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2014 Клинично поведение при овариален карцином

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином, МОРЕ 2014. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при овариален карцином, МОРЕ 2014

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариален карцином от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по акушерство и гинекология, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


Документи 2013

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцином на гърда от девет медицински специалности и техни национални браншови организации.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при белодробен карцином, версия 2, МОРЕ 2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2010. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специалности.  Изтегли


УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2013 Клинично поведение при карцином на гърда

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art.  Изтегли


Документи 2012

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при простатен карцином, МОРЕ 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на простатен карцином.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори, МОРЕ 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти по невроендокринни тумори.  Изтегли


УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2012 Поведение при простатен карцином

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при простатен карцином (рак на простата), МОРЕ 2012.  Изтегли


Документи 2011

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при колоректален и анален карцином, МОРЕ 2011

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален и анален карцином.  Изтегли


УЧЕБНА КНИГА МОРЕ 2011 Поведение при колоректален и анален карцином

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при колоректален и анален карцином, МОРЕ 2011.  Изтегли


Документи 2010

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при белодробен карцином, МОРЕ 2010

Ръководството за белодробен карцином е резултат от усилията на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином.  Изтегли


УЧЕБНА КНИГА МОРЕ 2010 Поведение при белодробен карцином

Тази книга е неотделима част от работата на Националния експертен борд за поведение при белодробен карцином, МОРЕ 2010.  Изтегли