национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, версия 2.2019

17 – 19 октомври 2019, Варна, Златни пясъци

ДОКУМЕНТИ МОРЕ

Документи 2018

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2018Карцином на гърда/Невроендокринни тумори

Тази книга е част от работата на два национални експертни борда – за поведение при карцином на гърда и поведение при невроендокринни тумори, МОРЕ 2018. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при невроендокринни тумори, версия 2.2018

Настоящото ръководство е втора, изцяло обновена, версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2012. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти по невроендокринни тумори (НЕТ-и) от няколко медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина и Българско дружество по патология. Документът е изработен в стил на ръководство за клинична практика, основано на доказателства (evidence-based clinical practice guidelines).

 Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при карцином на гърда, версия 2.2018

Настоящото ръководство е втора, напълно обновена, версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2013. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцином на гърда от десет медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Дружество на психолозите в България и Българска Асоциация по физикална медицина и рехабилитация.

 Изтегли


Документи 2017

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2017Предиктивни биомаркери в онкологията

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за предиктивни биомаркери в онкологията, МОРЕ 2017. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната ? цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Предиктивни биомаркери в онкологията · Том I – Солидни тумори

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на онкологичните предиктивни биомаркери от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска асоциация по персонализирана медицина, Българско онкологично научно дружество, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българска асоциация по радиология, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско дружество по клинична лаборатория.

 Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Предиктивни биомаркери в онкологията · Том II – Хематологични неоплазии

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на онкологичните предиктивни биомаркери от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по патология, Българско дружество по генетика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска асоциация по персонализирана медицина, Българско онкологично научно дружество, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българска асоциация по радиология, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско дружество по клинична лаборатория.

 Изтегли


Документи 2016

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2016 Клинично поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия, МОРЕ 2016. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при малигнени епителни тумори на глава и шия, МОРЕ 2016

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на злокачествени солидни епителни тумори на глава и шия от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по оториноларингология, Сдружение на оралните и лицевочелюстните хирурзи в България, Българско дружество по патология, Българско онкологично научно дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при колоректален и анален карцином, версия 2.2016

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2011. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален и анален карцином от следните медицински специалности и техните национални браншови организации: Българско дружество по гастроентерология, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично научно дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по патология и Българско дружество по генетика на човека.  Изтегли


Документи 2015

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2015 Клинично поведение при кожен меланом

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при кожен меланом и други немеланомни кожни тумори, МОРЕ 2015. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при меланом, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на кожен меланом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дерматологично дружество, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при невробластом у деца, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на детски невробластом от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по детска хирургия, Българско дружество по детска хематология и онкология, Българско дружество по патология, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Психосоциална подкрепа и рехабилитация в онкологията, МОРЕ 2015

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на психосоциалната подкрепа, палиативните грижи и рехабилитацията в онкологията от седем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българска асоциация по психоонкология, Българско онкологично сестринско дружество, Асоциация по физикална медицина и рехабилитация, Дружество на анестезиолозите в България, Българско дружество по хранене и диетика, Българска асоциация по палиативни грижи, Гилдия на лъчетерапевтите в България и Българско онкологично дружество.  Изтегли


Документи 2014

УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2014 Клинично поведение при овариален карцином

Тази книга е част от работата на Националния експертен борд за поведение при овариален карцином, карцином на Фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином, МОРЕ 2014. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art. Главната й цел е да достигне до българските лекари, практикуващи онкология, и да послужи за тяхното продължаващо медицинско обучение (Continuing Medical Education).  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при овариален карцином, МОРЕ 2014

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариален карцином от осем медицински специалности и техни национални браншови организации: Българско дружество по акушерство и гинекология, Българско дружество по патология, Българско онкологично дружество, Българска асоциация по радиология, Българско дружество по нуклеарна медицина, Българско дружество по генетика на човека, Българско дружество по клинична лаборатория и Гилдия на лъчетерапевтите в България.  Изтегли


Документи 2013

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцином на гърда от девет медицински специалности и техни национални браншови организации.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при белодробен карцином, версия 2, МОРЕ 2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното становище на Национален експертен борд МОРЕ 2010. Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специалности.  Изтегли


УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2013 Клинично поведение при карцином на гърда

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при карцином на гърда, МОРЕ 2013. Замислена е като сборник от статии в стил State of the Art.  Изтегли


Документи 2012

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при простатен карцином, МОРЕ 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на простатен карцином.  Изтегли


НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори, МОРЕ 2012

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти по невроендокринни тумори.  Изтегли


УЧEБНА КНИГА МОРЕ 2012 Поведение при простатен карцином

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при простатен карцином (рак на простата), МОРЕ 2012.  Изтегли


Документи 2011

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при колоректален и анален карцином, МОРЕ 2011

Настоящото ръководство е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на колоректален и анален карцином.  Изтегли


УЧЕБНА КНИГА МОРЕ 2011 Поведение при колоректален и анален карцином

Тази книга е органична част от работата на Националния експертен борд за поведение при колоректален и анален карцином, МОРЕ 2011.  Изтегли


Документи 2010

НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО Поведение при белодробен карцином, МОРЕ 2010

Ръководството за белодробен карцином е резултат от усилията на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином.  Изтегли


УЧЕБНА КНИГА МОРЕ 2010 Поведение при белодробен карцином

Тази книга е неотделима част от работата на Националния експертен борд за поведение при белодробен карцином, МОРЕ 2010.  Изтегли