национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

Виртуална конференция 16 – 17 октомври 2020

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ


Доц. д-р Димитър Калев, д.м.

СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. д-р Асен Дудов, д.м.

Председател на Българско онкологично научно дружество

Проф. д-р Георги Кобаков, д.м.

Управител на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” – Варна

Проф. д-р Маргарита Генова, д.м.

Българско медицинско сдружение по хематология

Проф. д-р Валерия Калева, д.м.

Българско медицинско сдружение по хематология