национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ, версия 2.2019

17 – 19 октомври 2019, Варна, Златни пясъци

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Хематологични и лимфни проблеми при карцином на гърда

Хирургични техники при лимфедем, свързан с карцином на гърда
проф. д-р Т. Делийски, доц. д-р Д. Димитров

Поведение при лимфоми, свързани с импланти
проф. д-р М. Генова, проф. д-р Г. Балаценко

Терапевтично свързани миелоидни неоплазии
проф. д-р Ж. Грудева-Попова