национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море
Онкологична конференция 14 – 16 октомври 2021

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА TNM-КЛАСИФИКАЦИЯТА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ
Виртуален семинар, 8 май 2021

Въведение в TNM класификация на злокачествените тумори
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на бял дроб
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на гърда
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на дебело черво и право черво
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
Въведение в Торонто ръководство за стадиране на детски злокачествени тумори
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на простатата
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на маточната шийка
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на устна и устна кухина
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM обучителен семинар: статистика
Изтегли pdf

КАСТРАЦИЯ-РЕФРАКТЕРЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ СЦЕНАРИИ
Симпозиум, Варна, 13 март 2021

Кастрация-рефрактерен простатен карцином (КРПК) - въпроси от днешния ден
Лектор: доц. д-р Димитър Калев
Гледай презентацията
Променената роля на патолога при КРПК
Лектор: проф. д-р Савелина Поповска
Гледай презентацията
Хирургически решения при олигометастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Деян Анакиевски
Гледай презентацията
Локална лъчетерапия при рецидивираща и олигометастатична болест на простатен карцином
Лектор: проф. д-р Елица Енчева
Гледай презентацията
Лекарствено лечение при неметастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Желязко Арабаджиев
Гледай презентацията
Радионуклидна терапия при метастатичен КРПК
Лектор: проф. д-р Соня Сергиева
Гледай презентацията
Панелна дискусия: кастрация-рефрактерен простатен карцином
Гледай презентацията