национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море
Онкологична конференция 14 – 16 октомври 2021

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

КАСТРАЦИЯ-РЕФРАКТЕРЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ СЦЕНАРИИ
Симпозиум, Варна, 13 март 2021

Кастрация-рефрактерен простатен карцином (КРПК) - въпроси от днешния ден
Лектор: доц. д-р Димитър Калев
Гледай презентацията
Променената роля на патолога при КРПК
Лектор: проф. д-р Савелина Поповска
Гледай презентацията
Хирургически решения при олигометастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Деян Анакиевски
Гледай презентацията
Локална лъчетерапия при рецидивираща и олигометастатична болест на простатен карцином
Лектор: проф. д-р Елица Енчева
Гледай презентацията
Лекарствено лечение при неметастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Желязко Арабаджиев
Гледай презентацията
Лекарствено лечение при метастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Николай Цонев
Гледай презентацията
Радионуклидна терапия при метастатичен КРПК
Лектор: проф. д-р Соня Сергиева
Гледай презентацията
Панелна дискусия: кастрация-рефрактерен простатен карцином
Гледай презентацията