национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021
Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЯ НА КРЪВНИТЕ КЛЕТКИ
Виртуален семинар, 12 юни 2021

Откриване
проф. д-р Валерия Калева, доц. д-р Бранимир Спасов, проф. д-р Добрин Константинов
Гледай презентацията
Въведение в хемопоезата
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Контрол на съдбата на кръвните клетки
Лектор: проф. д-р Георги Балаценко
Гледай презентацията
Какво ни казват автоматизираните хематологични анализатори
Лектор: доц. д-р Яна Бочева
Гледай презентацията
Периферна кръвна картина и диференциално броене – как, какво и колко
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Костномозъчно изследване. Аспирация или биопсия – как, какво, кога, защо
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Генетичният материал на кръвните клетки – какво, как, кога, защо
Лектор: проф. д-р Георги Балаценко
Гледай презентацията
Eритроцитна редица
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Гранулоцити. Moноцити
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Клиничен случай: Дискриминантни индекси за таласемия минор и желязодефицитна анемия при микроцитни анемии
Лектор: д-р Христина Христозова
Гледай презентацията
Клиничен случай: Апаратна моноцитоза при пациент с миелопероксидазна недостатъчност и COVID-19
Лектор: д-р Соня Гочева
Гледай презентацията
Лимфоцити
Лектор: проф. д-р Маргарита Генова
Гледай презентацията
Клиничен случай: Апаратна лимфоцитоза при β-таласемия майор
Лектор: д-р Карина Димова
Гледай презентацията
Клиничен случай: Изненадите зад един имунен дефицит
Лектор: д-р Милан Ягуриноски
Гледай презентацията
Тест кръвни клетки
Гледай презентацията
Обучителен семинар "Морфология на кръвни клетки": статистика
Изтегли pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ НА TNM-КЛАСИФИКАЦИЯТА В КЛИНИЧНАТА ОНКОЛОГИЯ
Виртуален семинар, 8 май 2021

Въведение в TNM класификация на злокачествените тумори
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на бял дроб
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на гърда
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на дебело черво и право черво
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
Въведение в Торонто ръководство за стадиране на детски злокачествени тумори
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на простатата
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на маточната шийка
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM класификация на злокачествените тумори на устна и устна кухина
Лектор: доц. д-р Надя Димитрова
Гледай презентацията
TNM обучителен семинар: статистика
Изтегли pdf

КАСТРАЦИЯ-РЕФРАКТЕРЕН ПРОСТАТЕН КАРЦИНОМ - СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ СЦЕНАРИИ
Симпозиум, Варна, 13 март 2021

Кастрация-рефрактерен простатен карцином (КРПК) - въпроси от днешния ден
Лектор: доц. д-р Димитър Калев
Гледай презентацията
Променената роля на патолога при КРПК
Лектор: проф. д-р Савелина Поповска
Гледай презентацията
Хирургически решения при олигометастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Деян Анакиевски
Гледай презентацията
Локална лъчетерапия при рецидивираща и олигометастатична болест на простатен карцином
Лектор: проф. д-р Елица Енчева
Гледай презентацията
Лекарствено лечение при неметастатичен КРПК
Лектор: доц. д-р Желязко Арабаджиев
Гледай презентацията
Радионуклидна терапия при метастатичен КРПК
Лектор: проф. д-р Соня Сергиева
Гледай презентацията
Панелна дискусия: кастрация-рефрактерен простатен карцином
Гледай презентацията