национална конференция

Дарзалас - символичен покровител на Море

Хибридна онкологична конференция 14 – 17 октомври 2021Конгресен център Палас, Слънчев ден, Св. св. Константин и Елена, Варна

Тази мултидисциплинарна конференция е предназначена за коремни хирурзи, патолози, молекулярни биолози, медицински генетици, медицински онколози, лъчетерапевти, нуклеарни медици, рентгенолози, съдови хирурзи, клинични лабораторни лекари, медицински онкосестри и всички други медицински специалисти, включени в диагнозата, лечението и превенцията на панкреасния карцином.

За вход в хибридната национална конференция МОРЕ 2021, моля, ползвайте линка на банера по-долу

Награда Море

ВАЖНИ ДАТИ

  • 4 – 5 юни 2021 Първа работна среща на експертния борд Програма
  • 13 – 14 август 2021 Втора работна среща на експертния борд Програма
  • 14 – 17 октомври 2021 Презентации МОРЕ 2021
  • Мобилното приложение МОРЕ, съдържащо всички ръководства и учебни книги, може да свалите от следните линкове
  • iOS app Android app
доц. др. Димитър Калев

С приятелско сърце:
доц. д-р Димитър Калев
Председател на Организационния комитет

Уважаеми колеги,
скъпи приятели,


МОРЕ 2021 отваря темата на панкреасния дуктален аденокарцином с амбицията да я изговори модерно, въздействащо и практично. С езика на националните експерти, с български словоред.

Дванадесетото издание на МОРЕ е като дванадесетият час – удря, за да отмери момента, когато нещо трябва решително да се случи. Може би българските онколози трябва решително да променят способа на възприятията си – за пациентите, за туморите, за професията си. И това „трябва“ трябва да се зачене първо в идейните светове на експертното мислене. След това трябва да се структурира в пирамидите на доказателствата. После трябва да се формулира в препоръките на ръководствата. Накрая трябва да стане мислеща воля във всяко клинично действие – диагностично или терапевтично. Това са четирите логоса на модерната онкология и тях МОРЕ вече 12 години изповядва. Затова българската клинична онкология има нужда от МОРЕ.